Elektronická prihláška do súťaže: Borákova Prievidza

ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi


Všeobecné podmienky:

Odoslaním tejto elektronickej prihlášky súhlasíte a potvrdzujete správnosť vyplnených údajov,
prehlasujete, že v prípade neplnoletého žiaka preberáte zodpovednosťza žiaka počas účinkovania na súťaži,
načo Vám bol udelený súhlas jeho zákonného zástupcu.

Potvrdenie o odoslaní prihlášky s dátumom a časom odoslania Vám bude doručené na e-mail
uvedený vo formulári prihlášky.

Ďakujeme.

Mgr. art. Anton Bakyta,
riaditeľ Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi.

Po odoslaní všetkých prihlášok prosíme vyplniť a odoslať
celkový počet učiteľov, žiakov a objednaných obedov za celú školu.